ลายไม้อัด

แชร์ให้เพื่อน :

ลายไม้อัด ลายตามธรรมชาติ ,ไม้อัดลายธรรมชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าทำไม ไม้อัดจากธรรมชาติจึงมีมีแค่ 2 ลาย และมีลายอะไรบ้าง
ลายไม้อัดตามธรรมชาติ มี 2 ลายดังนี้

ไม้อัดลายเส้นตรง

ไม้อัดลายเส้นตรง ลายเส้นตรง จะเป็นเส้นตรง หรือตัว V แหลมยาวๆ


ไม้อัดลายภูเขา

ไม้อัดลายภูเขา  ลายภูเขา ลายภูเขาจะเป็นวงรี เป็นช่อๆ ขึ้นไปคล้ายภูเขา

“ลายไม้อัด ตามธรรมชาติจะมีแค่ 2 ลาย คือ ลายภูเขากับลายเส้นตรง”
ลายไม้อัด เกิดจากการตัดท่อนซุงตามแนวที่ต่างกัน แนวหนึ่งจะเป็นลายภูเขา แนวหนึ่งจะเป็นลายเส้นตรง แต่ในปัจจุบัน มีการทำลายไม้ขึ้นมาเพื่อเลียนแบบลายไม้ตามธรรมชาติ ทำให้เราเห็นลายไม้แบบต่างๆมากขึ้น

ไม้อัดสัก ไม้อัดยาง ไม้อัดแอช พวกนี้ ต่างกันที่เยื่อไม้ที่ปิดผิวไม้อัด ซึ่งถ้าเป็นไม้อัดสักก็จะใช้แผ่นเยื่อไม้สักมาปิดผิว ถ้าเป็นไม้อัดยางก็จะใช้เยื่อไม้ยางมาปิดผิว หรือไม้อัดแอช ก็จะเป็นไม้อัดที่แปะด้วยเยื่อไม้แอช เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อน :