ไม้อัดยาง protect พื้น

แชร์ให้เพื่อน :

ไม้อัดยางสำหรับรองพื้น , ไม้อัด protect พื้น เพื่อป้องกันความเสียหาย

ไม้อัด protect พื้น, ไม้อัดปูพื้น, ไม้อัดกันพื้นเป็นรอย , ไม้อัดยางปูพื้น, ไม้อัดยาง protect พื้น

ในการซ่อมแซมบ้าน บางครั้งอาจจะเกิดความเสียหายกับพื้นบ้านได้ ดังนั้นจึงต้องมีวัสดุบางอย่างมาปูพื้น เพื่อป้องกันการขีดข่วน ในระหว่างการทำงาน การใช้งานไม้อัดยางปูพื้น มีความนิยมใช้ปูเพื่อป้องกันพื้นกระเบื้อง ไม่ให้เกิดความเสียหาย ป้องกันการขีดข่วน หรือป้องกันพื้นเสียหายจากการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมบ้านหรือคอนโด หรือพื้นที่ที่ทำการ renovate

ไม้อัด protect พื้น ส่วนใหญ่จะใช้เป็นไม้อัดยาง ขนาดหนาประมาณ 4 มม.และ 6 มม. เพราะไม่หนามากเหินไป นำหนักเบา ขนย้ายง่าย และใช้งานได้สะดวก

การใช้งานไม้อัดเพื่อรองพื้น ป้องกันกระเบื้องเสียหาย 

– ใช้งานรองพื้นก่อนทำการ เรโนเวทคอนโด หรือซ่อมแซมคอนโด
– ใช้ป้องการการขีดข่วนพื้นกระเบื้อง หรือพื้น ในขณะทำการย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือขนย้ายสิ่งของ เช่น ย้ายบ้าน ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
– ใช้ป้องพื้นในการทาสีบ้านใหม่ เพื่อป้องกันพื้นภายในบ้านเสียหาย หรือป้องกันสีที่อาจจะหกเลอะพื้นภายในบ้าน เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อน :