ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด A , เกรด AA, เกรด AAA ต่างกันอย่างไร

แชร์ให้เพื่อน :
 • ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด A
 • ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด AA
 • ไม้อัดฟิล์มดำเกรด AAA
  ต่างกันอย่างไร?

ไม้อัดฟิล์มดำเกรด A (1A , A เดียว)

 • ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด A
 • ความหนา : 15 มม. , 20 มม.
 • ขนาด กว้างxยาว : 4 x 8 ฟุต (1.22 x 2.4 เมตร)
 • จำนวนรอบที่ใช้งาน : 1-3 รอบ
 • ชนิดกาวติดแผ่นไม้ : กาวอุตสาหกรรม (MR : Moisture Resistant)
 • ชนิดฟิล์ม : ฟิล์มแบบ เมลามีน (Melamine)
 • ชนิดไส้ไม้ : Poplar (ไส้ไม้ป๊อบลาร์)

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด A เป็นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำตัวเริ่มต้น เป็นไม้อัดฟิล์มดำที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การใช้งานนิยมนำไปทำไม้แบบหรืองานก่อสร้างทั่วไป หรือเหมาะกับงานก่อสร้างอาคารทั่วไป

การใช้งานไม้อัดฟิล์มดำเกรด A

 1. ไม้อัดฟิล์มดำ 10 มม. ใช้สำหรับงานบ้าน อาคารพานิชย์ ทั่วๆไป
 2. ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม. ใช้เพื่อทำไม้แบบหล่อคอนกรีตสำหรับที่อยู่อาศัยสูง 1-4 ชั้น
 3.  ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มม. ใช้สำหรับทำแบบหล่อหล่อคอนกรีตสำหรับอาคารอุตสาหกรรม (อาคารอุตสาหกรรมจะมีพื้นคอนกรีตที่มีความหนามากกว่าอาคารที่อยู่อาศัย และอาจจะทำพื้นโดยวิธีการที่เรียกว่า พื้นโพสเทนชัน )

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด AA 

 • ความหนา : 10 มม., 15 มม., 20 มม.
 • ขนาด กว้างxยาว : 4 x 8 ฟุต (1.22 x 2.4 เมตร)
 • จำนวนรอบที่ใช้งาน : 2-5 รอบ
 • ชนิดกาว : กาวอุตสาหกรรม (MR : Moisture Resistant)
 • ชนิดฟิล์ม : เนื้อฟิล์มแบบ เมลามีน (Melamine)
 • ชนิดไส้ไม้ : Poplar ไส้ไม้ป๊อบลาร์ 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด AA หรือ 2A เป็นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่มีคุณภาพของไส้ไม้แบบไส้เต็ม มีความแข็งแรงมากขึ้นจากไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด A นิยมนำไปใช้ในการใช้งานทำไม้แบบหรืองานก่อสร้างทั่วไปเช่นเดียวกับเกรด A แต่มีจำนวนรอบการใช้งานและความแข็งแรงมากกว่าไม้อัดฟิล์มดำเกรด A

การใช้งานไม้อัดฟิล์มดำเกรด AA

 • ม้อัดฟิล์มดำเกรด AA ใช้งานแบบเดียวกันกับไม้อัดฟิล์มดำเกรด A แต่มีคณสมบัติที่เหนือกว่าคือ สามารถใช้งานได้จำนวนรอบมากกว่า

ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด AAA (3A , สาม A)

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด 3A 

 • ความหนา : 15 มม.
 • ขนาด กว้างxยาว : 4 x 8 ฟุต (1.22 x 2.4 เมตร)
 • จำนวนรอบที่ใช้งาน : 5-7 รอบ
 • ชนิดกาว : ยูเรีย ฟอมัลดิไฮด์ (UF: urea-formaldehyde)
 • ชนิดฟิล์ม : ฟิล์มแบบ เมลามีน (Melamine)
 • ชนิดของไส้ไม้ : ไม้เบญจพรรณ

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด 3A เป็นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่คุณรองรับรอบการใช้งานได้หลายรอบมาก โดยมีคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้

 • กาวที่ใช้ติดแผ่นไม้ เป็นกาวที่มีคุณสมบัติดี ติดแน่น ทนน้ำมากขึ้น
 • เนื้อไม้มีความแข็งแรงมากขึ้น ทนน้ำมากขึ้น ทำให้สามารถใช้งานได้หลายรอบมาก
 • จำนวนรอบการใช้งาน สามารถใช้ซ้ำได้หลายรอบ

สรุป

 • ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด A เป็นเกรดที่มีคุณภาพเริ่มต้น แต่ก็เป็นที่นิยมมากที่สุดด้วยความที่ราคาไม่แพง แต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างดี มีความหนาแน่นน้อย และรองรับรอบการใช้งานน้อยที่สุด ใช้ไส้ไม้รีไซเคิล หรือไม้ชิ้นเล็กที่ต่อกัน มีราคาค่อนข้างถูก เหมาะกับงานทั่วๆไป นำกลับมาใช้ซ้ำได้เพียง 1-3 รอบ
 • ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด AA เป็นเกรดที่มีคุณภาพปานกลาง มีความหนาแน่นและความแข็งแรงมากกว่าเกรด A รองรับรอบการใช้งานมากกว่าเกรด A ใช้ไส้ไม้เต็ม หรือไม้ที่ไม่มีการต่อกัน มีราคาสูงกว่าเกรด A แต่มีความคุ้มค่า และเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานปานกลาง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 5-7 รอบ
 • ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเกรด AAA เป็นเกรดที่มีคุณภาพสูงสุด มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูงสุด รองรับรอบการใช้งานสูงสุด ใช้ไส้ไม้เต็ม และเคลือบฟิล์มด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง มีราคาสูงที่สุด แต่มีความคุ้มค่า และเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง เหมาะสำหรับงานหล่อแบบที่ต้องการความแข็งแรง หรือความสวยงาม ความเรียบร้อย เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายรอบมาก


แชร์ให้เพื่อน :