ราคาไม้อัดยาง

แชร์ให้เพื่อน :

ราคาไม้อัดยาง / ราคาไม้อัดฟิล์มดำ / ไม้อัด MDF

สวัสดีครับ วันนี้เราได้รวบรวมราคาไม้อัดหลากหลายประเภท เช่น ไม้อัดยาง , ไม้อัดฟิล์มดำ, ไม้อัด MDF, ไม้อัดปาติเกิล, ไม้อัด HMR และไม้อัดอื่นๆ โดยราคาไม้อัด เป็นราคาอัพเดท เดือนมีนาคม 2566

ไม้อัดยาง

ไม้อัดยาง 4 มม. ราคา 150-300 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดยาง 6 มม. ราคา 200-350 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดยาง 10 มม. ราคา 300 – 600 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดยาง 15 มม. ราคา 400 – 850 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดยาง 20 มม. ราคา 500 – 1,300 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดยาง 25 มม. ราคา 700 – 1,400 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดยาง 30 มม. ราคา 800 – 1,500 บาท *แล้วแต่เกรด


 

ไม้อัดฟิล์มดำ

ไม้อัดฟิล์มดำ 10 มม. ราคา 400 – 600 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม. ราคา 400 – 750 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มม. ราคา 400 – 800 บาท *แล้วแต่เกรด


ไม้อัด MDF

ไม้อัด MDF 4 มม. ราคา 200 – 400 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัด MDF 6 มม. ราคา 200 – 400 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัด MDF 10 มม. ราคา 350 – 500 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัด MDF 12 มม. ราคา 350 – 600 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัด MDF 15 มม. ราคา 400 – 600 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัด MDF 18 มม. ราคา 500 – 800 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัด MDF 20 มม. ราคา 500 – 800 บาท *แล้วแต่เกรด
ไม้อัด MDF 25 มม. ราคา 800 – 1,000 บาท *แล้วแต่เกรด

* ราคานี้ อัพเดทเดือน มีนาคม 2567

แชร์ให้เพื่อน :