1 คันรถ ขนไม้อัดฟิล์มดำได้กี่แผ่น?

แชร์ให้เพื่อน :

1 คันรถ ขนไม้อัดฟิล์มดำได้กี่แผ่น?

ในการขนส่งไม้อัดฟิล์มดำไปที่หน้างานนั้น ต้องพิจารณาเลือกให้รถให้ถูกกับจำนวนไม้อัดฟิล์มดำที่ซื้อด้วย ว่าไม้อัดฟิล์มดำ จำนวนที่ต้องการนั้นต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน

วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับ

รถกระบะ :
– 10 มม. = 100 แผ่น
– 15 มม. = 70 แผ่น
– 20 มม. = 60 แผ่น

รถ 4 ล้อ มีคอก :
– 10 มม. = 250 แผ่น
– 15 มม. = 100 แผ่น
– 20 มม. =70 แผ่น

รถ 6 ล้อเล็ก :
– 10 มม. = 400 แผ่น
– 15 มม. = 200 แผ่น
– 20 มม. = 200 แผ่น

*** จำนวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหน้างานและการจัดวางไม้อัดฟิล์มดำ


แชร์ให้เพื่อน :