ไม้อัดยางหนาเต็ม มาตรฐาน มอก.

แชร์ให้เพื่อน :

ไม้อัดยางหนาเต็ม มาตรฐาน มอก.

ไม้อัดเต็มมิล หรือไม้อัดหนาเต็ม เป็นไม้อัดที่มีความหนาตามที่ระบุไว้ เช่น

  • ถ้าระบุว่าหนา 15 มม. ก็จะหนาเต็ม 15 มม. ตามที่ระบุไว้
  • ถ้าระบุว่าหนา 28 มม. ก็หนาเต็ม 28 มม.ตามที่ระบุไว้
  • ได้รับเครื่องหมาย มอก. หรือบางครั้ง ไม่มี มอก แต่ก็เป็นไม้อัดเต็ม ก็มีเช่นกัน 
  • ไม้หนาเต็มตามที่แจ้ง และระบุในเอกสาร

 

 

“ไม้อัด มอก. คือ ไม้อัดที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก. 178-2549)”

 


ไม้อัดเต็มมิล หรือไม้อัดยางที่มีความหนา เป็นไม้อัดที่ความหนาของแผ่นเต็มตามที่ระบุไว้

 

 

ไม้อัดเต็มมิล หรือไม้อัดยาง มอก. ใช้ในงานอะไร
– งานราชการที่ต้องการใช้ไม้อัดที่เต็มมิล หรือมีเครื่องหมายรับรอง
– งานเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการใช้ไม้อัดยางที่เต็มแผ่น สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการใช้ไม้อัดไส้เต็ม
– งานบิวด์อิน ที่ต้องการใช้ไม้อัดที่มีความหนาแบบเต็ม เช่นงานโรงแรม หรืองานสถานที่ราชการ

แชร์ให้เพื่อน :