ไม้อัดปาติเกิล 28 มม.

ไม้อัดปาติเกิล 28 มม.

ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด 28 มม.
ความหนา : 28 mm.
ความกว้างxยาว : 4×8 ฟุต (1.20×2.40 เมตร)
น้ำหนักไม้ : 39.5 kg./แผ่น (ประมาณ)
ไส้ไม้อัด : เศษไม้ยางพารา,ไม้ยาง ,ไม้เบญจพรรณ ,ไม้ยูคาลิปตัส,ไม้ยางแดง

ปาติเกิลเคลือบขาวผิวส้ม