ไม้อัดปาติเกิล 16 มม.

แชร์ให้เพื่อน :

ไม้ปาติเกิล 16 มม.

ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด 16 มม.
ความหนา : 16 mm.
ความกว้างxยาว : 4×8 ฟุต (1.20×2.40 เมตร)
น้ำหนักไม้ : 34.0 kg./แผ่น (ประมาณ)
ไส้ไม้อัด : เศษไม้ยางพารา,ไม้ยาง ,ไม้เบญจพรรณ ,ไม้ยูคาลิปตัส,ไม้ยางแดง

ปาติเกิลเคลือบขาวผิวส้ม
แชร์ให้เพื่อน :