เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไม้อัดฟิล์มดำ

แชร์ให้เพื่อน :

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไม้อัดฟิล์มดำ

ถาม : ไม้อัดมี มอก.มั้ย
ตอบ : ไม้อัดส่วนใหญ่ไม่มี มอก. เพราะมอก. มักจะบังคับในวัสดุก่อสร้างที่ต้องอยู่ในโครงสร้าง หรือมีผลต่อความแข็งแรงของอาคาร เช่นเหล็กหรือปูน เป็นต้น แต่ไม้อัดเป็นวัสดุที่นำมาทำแบบหล่อปูน ไม่ได้อยู่ในโครงสร้าง จึงไม่ความจำเป็นต้องใช้ มอก.

แต่ไม้อัด มอก. ก็มีผลิตและจำหน่ายเหมือนกัน แต่ราคาจะค่อนข้างแพงมาก เมื่อเทียบกับไม้อัดทั่วๆไป และจะใช้ในงานที่พิเศษมากๆเท่านั้นถาม : ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด A ใช้งานได้กี่รอบ
ตอบ :ไม้อัดฟิล์มดำปกติใช้ได้ 2-3 รอบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะหน้างาน ฤดูกาล และการเก็บรักษา


ถาม : ทำไมไม้อัดฟิล์มดำ 10 mm. กับ 15 mm. ราคาจึงแทบไม่ต่างกัน
ตอบ : เพราะขนาด 10 mm. จะเป็นไม้อัดแบบไส้เต็มเท่านั้น (หากเป็นไส้ต่อจะไม่แข็งแรง) ในขณะที่ 15 mm.เป็นแบบไส้ต่อ (บล๊อคชิด) ดังนั้นต้นทุนจึงไม่ต่างกัน และนี่เป็นเหตุผลที่ร้านค้าไม่ค่อยเก็บขนาด 10 mm. มาขาย เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ ก็จะเลือก 15 mm. ทำให้ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม. ขายดีและใช้งานมากที่สุดในท้องตลาด


ถาม : นอกจากไม้อัดฟิล์มดำเกรด A มีแบบอื่นมั้ย เหมาะกับงานอะไรบ้าง
ตอบ : ไม้อัดฟิล์มดำยังแบ่งเกรดแยกย่อยเป็นหลายเกรดดังนี้
เกรด 2A ใช้งานได้ 3-4 รอบ
เกรด 3A ใช้งานได้ 6-7 รอบ
เกรด 4A ใช้งานได้ 8 รอบขึ้นไป


ถาม : ไม้อัดฟิล์มดำขนาดไหน ขายดีที่สุด?

ตอบ : ไม้อัดฟิล์มดำขนาดที่ขายดีมากที่สุด และหน้างานเลือกใช้งานมากที่สุดคือ ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม. ซึ่งเป็นไม้อัดขนาดกลางระหว่าง 10 กับ 20 มม. หน้างานเลือกซื้อไปใช้งานมากที่สุด เพราะใช้งานได้หลากหลาย กับงานทุกประเภท ประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้

ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม. ขายดีมากที่สุด

แชร์ให้เพื่อน :