ส่งไม้อัดฟิล์มดำ 500 แผ่น

แชร์ให้เพื่อน :

ส่งไม้อัดฟิล์มดำ 500 แผ่น

จัดส่งไม้อัดฟิล์มดำ 500 แผ่นให้หน้างาน เพื่อไปใช้งานเป็นไม้แบบก่อสร้าง ในไซต์งาน ซึ่งเป็นงานโครงการใหญ่ที่ลูกค้าใช้ไม้อัดฟิล์มดำปริมาณมาก 

ซึ่งเรามีไม้อัดฟิล์มดำเพื่อทำไม้แบบ ทั้ง 3 ขนาดดังนี้ 

แชร์ให้เพื่อน :