การนำเข้าไม้อัด

แชร์ให้เพื่อน :

การนำเข้าไม้อัด

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่าไม้อัดที่ใช้ในประเทศนั้น นำเข้ามาจากไหนบ้าง

เนื่องด้วยในปัจจุบันไม้อัดที่ใช้ในไทยนั้น จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะว่าทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยนั้นลดน้อยลงไปมาก และแทบจะไม่มีเหลือพอที่จะทำไม้อัดหรือแปรรูปไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือก่อสร้างแล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นมากที่เราจะนำเข้าไม้อัด เพื่อมาใช้ในประเทศ

แหล่งนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ และไม้ซุง และไม้อัดตามลำดับ แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่
1.จีน จึนถือเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าไม้อัดมากที่สุด และ
2.มาเลเซีย เป็นประเทศที่ติดกับประเทศไทย จึงสามารถนำเข้าไม้อัดทางชายแดนได้
3.นิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่ไม้ที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์ จะเป็นไม้ยุโรป เช่นไม้สน ไม้โอ๊ค เป็นต้น ซึ่งมีเนื้อไม้และลายไม้ที่แปลกตา
4.เมียนมา หรือ พม่า มีการนำเข้าไม้ที่เป็นวัตถุดิบผลิตไม้อัดตามแนวตะเข็บชายแดน จังหวัดตากและกาญจนบุรี ซึ่งมีเขตชายแดนติดกับพม่า
5.เวียดนาม ถือเป็นแหล่งไม้อัด ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องด้วยเวียดนามยังมีทรัพยากรไม้ที่เหลืออยู่มาก
6.ลาว ถือเป็นประเทศที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีการนำเข้ามาทำไม้อัดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อน :